Bokma Klimaat B.V. is specialist in het uitvoeren van Periodiek Onderhoud, Periodieke Inspecties en het uitvoeren van Eerste Bijzondere Inspecties.

Wat houdt dit in?
Sinds oktober 1998 gelden er wettelijke richtlijnen voor werkzaamheden aan stookinstallaties met een vermogen van meer dan 100 KW.
Voordat een SCIOS-onderhoudscontract kan worden afgesloten moet er een zogenaamd 'basisverslag' bij de ketel aanwezig zijn. Het EBI-verslag (Eerste Bijzondere Inspectie) wordt als basisverslag aangemerkt.
Na de uitvoering van deze inspectie dient de stookinstallatie minimaal elke 12 maanden onderhouden te worden volgens de richtlijnen van de SCIOS-regeling. Dit mag uitsluitend door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. Bokma Klimaat B.V. is gecertificeerd voor SCIOS
Het onderhoud wordt vervolgens vastgelegd in een rapport Periodiek Onderhoud Stookinstallaties. Naast het jaarlijkse onderhoud dient er ook een periodieke inspectie te worden uitgevoerd. Ook deze keuringen verzorgen wij graag voor u.

In geval van een ongeluk en of schade
Als de eindgebruiker niet kan aantonen aan zijn verplichtingen te hebben voldaan, dan is de kans groot dat zijn verzekeringsmaatschappij de schade niet vergoed. Met een onderhoud- en servicecontract van Bokma Klimaat B.V. voldoet de eindgebruiker aantoonbaar aan de wettelijke eisen.

Wat kan Bokma B.V. voor u betekenen?
In opdracht van u kan Bokma B.V. de PO, PI en of EBI uitvoeren. Eventueel kan Bokma B.V. in opdracht van u storingen verhelpen aan stookinstallaties met een verzamelvermogen van meer dan 100 KW. Onze servicedienst is daartoe 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Het leveren van de benodigde onderdelen behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Download>> scios_-_wetgeving.pdf