Samenwerkings-Convenant

In het kader van de SCIOS certificatieregeling gaan veel bedrijven het onderzoektraject in van een certificeringmogelijkheid in het kader van deze regeling. In veel gevallen is het voor bedrijven niet rendabel zelf een EBI faciliteit in te richten. In dat geval bieden wij u de mogelijkheid dit hiaat af te dekken door middel van een samenwerkingsconvenant conform het SCIOS reglement.

Door middel van dit convenant stellen wij u alle benodigde EBI expertise ter beschikking.
Hiervoor is ons normenbestand altijd up to date en beschikken wij over actuele informatie die voor u van belang is. Ondanks het ontbreken van een eigen EBI faciliteit staat de weg naar een SCIOS erkenning dan toch voor u open. Als u geen EBI-Deskundige (iemand met het certificaat voor uitvoering van de Eerste en/of Bijzondere Inspecties) in dienst heeft, dan dient u dus een convenant af te sluiten met een SCIOS-erkende EBI-Deskundige. In veel gevallen is het basisverslag al opgemaakt door een EBI-Deskundige, van stookinstallaties die u aan treft.

bokma

Heeft u dan toch nog een EBI-Deskundige nodig voor uw certificering?
Ja, want de EBI-Deskundige doet meer dan alleen het opstellen van het basisverslag. Het basisverslag is weliswaar een erg belangrijk document en het moet door een erkende EBI-Deskundige worden opgemaakt. Maar, in de SCIOS-regeling heeft de EBI-Deskundige ook een belangrijke rol op het gebied van: Document- en gegevensbeheer, Inkoop, Procesbeheersing, Keuring en beproevingen, Beheersing van keurings-, meet en beproevingsmiddelen, Beheersing van producten met afwijkingen, Interne Kwaliteitsaudits en Opleidingen. Met andere woorden: ook nadat het basisverslag is gemaakt, blijft de inbreng van een EBI-Deskundige noodzakelijk voor uw organisatie.

De vele voordelen van een convenant overeenkomst met Bokma Klimaat BV

  • het steekproefgewijs beoordelen van de opgestelde PO en/of PI rapportages;
  • het beoordelen van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden van de PO en PI medewerkers;
  • het beoordelen van het kwaliteitsteem aan de hand van de SCIOS certificatieregeling;
  • als vraagbaak beschikbaar zijn voor de PI en/of PO medewerkers;
  • het zoeken naar technische oplossingen, wanneer bijvoorbeeld een origineelonderdeel niet meer geleverd kan worden.