Brandstofleidingen

Brandstof toevoer leidingen moeten vanaf 1 januari 2008 door een wijziging in het activiteitenbesluit op grond van de Wet Milieubeheer periodiek worden geïnspecteerd. De werkzaamheden mogen slechts worden uitgevoerd door bedrijven die daarvoor zijn gecertificeerd, of op een andere wijze aantoonbaar gelijkwaardig deskundig zijn.

In geval van olie als brandstof betreft het de leiding van reservoir tot de verwarming- of stookinstallatie. Dit is eveneens het geval bij propaan, butaan of andere mengsels als brandstof.

Bij aardgas als brandstof betreft het de leiding van het leverpunt van de gasleverancier (meestal de gasmeter) tot aan de verwarming- en of stookinstallatie.

SCIOS Scope 7 begint steeds meer duidelijkheid te verkrijgen.
Certificeerders krijgen de hiervoor benodigde informatie aangereikt van onder andere het SCIOS. Wij zijn dan ook voor Scope 7A , 7B & 7C gecertificeerd. Hiermee kunnen wij u ook van dienst zijn met al uw gas - en of olieleiding realisaties, inspecties, beheer e.d.

De werkzaamheden en benodigde deskundigheid voor het inspecteren van brandstofleidingen zijn opgenomen in de SCIOS-regeling als werkgebied ‘Scope 7’. In deze certificatieregeling is de scope 7 onderverdeeld in twee deelgebieden voor gasvormige brandstoffen, nl. inspecties aan brandstofleidingen voor gebouwgebonden stookinstallaties  tot een nominale werkdruk van 0,5 bar(g) (7a) en inspecties aan brandstofleidingen voor industriële stookinstallaties meteen nominale werkdruk hoger dan 0,5 Bar(g) (7b). Daarnaast maakt men onderscheid in inspectie van bestaande en nieuwe brandstofleidingen. Inspecties aan huisbrandolie / diesel transportleidingen zijn onder verdeeld in de scope 7c

brandstofleidingen

Tabel brandstof leiding

Brandstofleidingen Inspectie/keuring conform
 Propaan / Butaan   Zie aardgas 
 Aardgas  
  Gebouwgebonden    < 0,5 Bar(g)
  Industrie                    > 0,5 Bar(g)
SCIOS Scope 7a
SCIOS Scope 7b
 Olie  
  Olie Huis Brand Olie (HBO) 1 / 2, Diesel SCIOS Scope 7c

(*) Vermogen

Download>> Scope_7.pdf