Brandstofleidingen

Brandstofleidingen moeten vanaf 1 januari 2008 door een wijziging in het activiteitenbesluit op grond van de Wet Milieubeheer periodiek worden geïnspecteerd. De werkzaamheden mogen slechts worden uitgevoerd door bedrijven die daarvoor zijn gecertificeerd, of op een andere wijze aantoonbaar gelijkwaardig deskundig zijn.

In geval van olie als brandstof betreft het de leiding van reservoir tot de verwarming- of stookinstallatie. Dit is eveneens het geval bij propaan, butaan of andere mengsels als brandstof.
Bij aardgas als brandstof betreft het de leiding van het leverpunt van de gasleverancier (meestal de gasmeter) tot aan de verwarming- en of stookinstallatie.
SCIOS Scope 7 begint steeds meer duidelijkheid te verkrijgen. Certificeerders krijgen de hiervoor benodigde informatie aangereikt van onder andere het SCIOS. Wij zijn dan ook voor Scope 7A & 7B gecertificeerd. Hiermee kunnen wij u ook van dienst zijn met al uw gasleiding realisaties, inspecties, beheer e.d.
 
De werkzaamheden en benodigde deskundigheid voor het inspecteren van brandstofleidingen zijn opgenomen in de SCIOS-regeling als werkgebied ‘Scope 7’. In deze certificatieregeling is de scope 7 onderverdeeld in twee deelgebieden, nl. inspecties aan brandstofleidingen voor gebouwgebonden stookinstallaties (7a) en inspecties aan brandstofleidingen voor industriële stookinstallaties (7b). Daarnaast maakt men onderscheid in inspectie van bestaande en nieuwe brandstofleidingen. Inspecties aan bestaande brandstofleidingen worden uitgevoerd door een PI-veiligheidsinspecteur en de veiligheidsbeoordeling van nieuwe brandstofleidingen wordt door een EBI-veiligheidsdeskundige uitgevoerd.
 
Tabel brandstof leiding
 
 Brandstofleidingen
 Inspectie/keuring conform
 Olie
 BRL-K903 (KIWA)
 Propaan
 PGS 20/21 (Acceptatie Stoomwezen)
 Aardgas druk > 0,5 bar
 
  • Gebouwgebonden
  • Industrie
 SCIOS Scope 7b
 SCIOS Scope 7b
 Aardgas druk < 0,5 bar
 
  • Toestel < 100 kW* & Gebouwgebonden
  • Toestel < 100 kW* & Industrie
  • Toestel > 100 kW* & Gebouwgebonden
  • Toestel > 100 kW* & Lichte Industrie
 NEN 1078 / NEN 8078
 NEN-EN 15001-1 & 2
 SCIOS Scope 7a
 SCIOS Scope 7a
(*) Vermogen
bestand: 

Service Nummer

Unsere qualifizierten Techniker sind 24 Stunden am Tag erreichbar. Sie erreichen den Service über unser Kontaktformular oder per Telefon:
+31(0)598 - 491400